Helnæsposten

Lidt om Helnæspostens historie.

Helnæspostens design blev skabt mellem jul og nytår 2005. Det skete i Otto Arps arbejdsværelse. Otto Arp og Helle sad alle dagene mellem jul og nytår og skabte avisens udseende i samarbejde med Poul Dreisler. De første år blev bladet trykt hos Otto Arp i den gamle præstegård. Senere overtog ”Helnæshus Grafik” v. Ane Kirstine Jensen arbejdet.

Redaktionsudvalget bestod i begyndelsen af: Helle Blume, Otto Arp (ansvarshavende redaktør de første 2 år), Poul Dreisler (ansvarshavende redaktør efterfølgende) og John Rasmussen. Senere kom flere til: Jakob Haahr, Jens Zimmer, Anne Hansen, Anders Lyng, Anders Lundbeck, Eigil Kristensen, Janus Storm, Marianne Therp, Susanne Bak Sørensen, Niels Ellebæk, Gerner Bauer, Preben Holck og Arne Rasmussen. Ulla Dreisler førte regnskabet og klarede forsendelsen af de ca. 100 stk. der gik til annoncører og abonnenter udenfor Helnæs sogn. Oplaget blev efter hæftning omdelt med 125 stk. gratis til husstandene på Helnæs plus 25 stk. til sommerlandet i sæsonen.
Helnæsposten blev hæftet hos Poul Dreisler og derefter omdelt af forskellige fra redaktionsgruppen.
Helnæsposten udkom en gang om måneden fra 2006 til sommeren 2013.

For øvrigt kan HelnæsPostens historie læses i juninummeret 2013 nr. 6 side 4 og 9. Skrevet af Otto Arp og Poul Dreisler.