Om os

Lokalarkivets historie

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen.
Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.
De første 25 år i arkivets historie

Referat fra:
25 års jubilæum i Helnæs Lokalhistoriske Arkiv

Fortid

Den 22. marts 1983 indviedes Helnæs Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet startede i den gamle lærerindebolig, som kommunen havde stillet til rådighed. Det var en festdag.
Forinden var der afholdt et møde på Helnæs skole, hvor alle helnæsboere var indbudt. En professionel arkivmand Hr. Ødegård fra Nordfyn var indbudt til at fortælle om regler og vedtægter vedrørende lokalarkiver. Samtidig forsøgte man at vælge den første bestyrelse. Der var ikke rift om posterne, men det lykkedes at samle 5 personer, som ville arbejde videre med projektet. Vi blev nærmest pålagt opgaverne af Carlo Jakobsen. Det er ham vi kan takke for, at så meget materiale om Helnæs´s fortid er bevaret. Carlo ville absolut ikke være formand, men han vidste, hvad vi skulle gøre.
Anne Hansen blev valgt til den første formand i arkivet.
Lærer Rasmussen registrerede arkivalierne på skrivemaskine efter Carlos notater. Pædagog Per Olsen var en flittig fotograf og han ordnede mange af de defekte ting, der blev indsamlet. Poul Hansen gjorde et kæmpearbejde med at reparere gamle kort og billeder.
På et tidspunkt kom 3 damer med i bestyrelsen. Det var Grethe Skøtt, Ellen Andersen og Else Hansen. De hjalp med at sætte navne på personer på gamle billeder. Dengang havde vi også åbent den 3. onsdag i måneden. Det var rigtig gemytligt at mødes og arbejde med tingene.
De mange første år var arkivet en afdeling under Beboerforeningen, der så havde de 2 pladser i bestyrelsen.
Da Højskolen blev etableret, skulle arkivet flyttes til de nuværende lokaler i det nedlagte skolekøkken og er dermed en del af Borgerhuset.

Indvielsen

Det var en festdag, da arkivet åbnede. Lejligheden var nymalet og der kom gratulanter fra Assens. Museumsleder Erhardt Clausen fra Willemoesmuseet, ledende skoleinspektør Hogstad og fra kommunalbestyrelsen kom FR. Dolberg. De synes godt om resultatet og ønskede held og lykke.

25 års jubilæet

Den 8. og 9. marts fejrede vi jubilæet med en udstilling – dels om starten af arkivet og dels om tresserne. Der kørte en DVD om det gamle arkiv, om skoletilbygningen i 1962 og om det sidste sognerådsmøde på Helnæs. Denne DVD udgave er sammensat af Dan Ravn Joensen. Tak for det! Vi har lavet er jubilæumsskrift med artikler fra de første 25 år. Der kom mange interesserede gæster og formanden for arkivrådet Ellen Warring kom med stor flot sammenplantning og med hilsen fra kommunen i form af pengegave og DVD.
(Billede af blomster)

Fremtiden

Efter sidste kommunalreform er vi blevet indlemmet i er arkivråd, der omfatter alle lokalhistoriske arkiver i hele Assens kommune. Det er nu bestemt, at alle arkiver skal registrere arkivalier i samme system – i ARKIBAS. Kommunen har afsat penge til indkøb dels af systemet og dels til indkøb af computere til de arkiver, som ikke har i forvejen. Når etableringen er sket rundt i arkiverne, kan man søge oplysninger i hinandens gemmer, men det kræver mange timers arbejde inden det kan ske.
Her på Helnæs er vi i gang med at få indrettet et brandsikkert rum i det lille spisekammer.

Det er mit håb, at der fremover vil være personer, der vil påtage sig arbejdet med at føre arkivet videre. Der er utrolig mange interessante ting gemt i protokoller, album og kasser. Det er spændende at arbejde med og man kommer i forbindelse med mange vidt forskellige personer.
Anne Hansen

Reglement 18. maj 2016

Driftsgruppen

Anne K. Hansen
Formand
Tlf. 64771376/23609116
Mail. oenskedal@gmail.com
Bent Kristensen
Næstformand
Tlf 61682385
Mail. bentjkr@gmail.com
Kirsten Rasmussen
Kasserer
Tlf. 21453299
Mail. helnaes41@gmail.com
Helle Blume Andreasen
Tlf. 23702709
Mail. blume@mail-online.dk
Bente Larsen
Tlf. 64771521