Årsmøde 2023

Indkaldelse til årsmøde 2023 og 40 års jubilæum

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv holder årsmøde og 40 års jubilæum
lørdag den 25. marts 2023 fra kl. 14.00 i Borgerhuset

Arkivrådsformand Ingemann Jensen holder et lille fornøjeligt foredrag om høvdingen Roulf, der satte både Helnæsstenen og Flemløsestenen.

Kaffe med lagkage og årsmøde

Program for årsmødet:
Formandens beretning
Regnskab
Driftsgruppen

Efter årsmødet vises en lokal film, der handler om et af de første år i arkivet, da det var i lejligheden, og da hjemmeværnet væltede mejeriskorstenen med sprængstof, og noget fra Åse Østergårds rideskole.

Der bliver en lille udstilling og et årsskrift til salg.

Mødet er gratis, men kaffe og lagkage koster 25 kr.

Adr. Borgerhuset Helnæsbyvej 63

Vi håber mange har interesse i at deltage i arrangementet