Årsmøde 2018

Referat                                                                                                            

Mødet afholdt den 17. marts 2018 i overensstemmelse med ”Reglement for Arkivet” sammen med udstilling med tema ” Fiskerlejet ved Helnæs Strand” og præsentation af årsskrift for 2017.

Beretning
Formand Anne Hansen beskrivelse af årets aktiviteter og driftsopgaver i arkivet, som præsenteret i årsskriftet.
I 2017 havde vi årsmøde for os selv, hvor det ellers var sammen med Borgerhusets generalforsamling. Som I ved, havde vi udstilling samme dag og det var den 25. marts fra kl. 10 til kl. 15, efter regnskab og beretning var afholdt gav Jens Zimmer et spændende historisk foredrag med billeder med titlen ”Maen brug og gavn for Helnæsboerne”, og der var udstillet billeder, der handlede om Maen.
Den 20. februar arrangerede arkivet en tur til Toldstrups hus i Assens. Vi fik en fin fortælling og rundvisning af Preben Finn og dejligt kaffebord. Der var 18 deltagere. Jeg ved, der er kommet effekter til Toldstrups hus i Assens fra Helnæs senere.

Der har været stor travlhed med at etablere en ny hjemmeside. Det er Bent, der er mester for den, og den er blevet rigtig fin. Som I ved, har vi nu adgang til alle numre af Helnæsposten digitalt. Vi kontaktede Poul Dreisler og Ane på Helnæshus, og det lykkedes efter noget besvær. Og mange historier er til rådighed.

Det er så meningen, at hjemmesiden skal opdateres, når der er nyt at informere om.

Vi havde en del vrøvl med vores computere, den ene virkede pludselig ikke mere, men heldigvis kunne Dan måle med sit udstyr, at det var adapteren, der var gået, og han prøvede i mange forretninger, men den type var udgået, og ellers ville det koste en formue, men Dan fandt en på nettet fra Kina, der passede, så for godt 90 kr. virkede den igen. Stor tak til Dan. Senere søgte vi Velux Fonden om penge til mere udstyr. Vi fik godt 11 000 kr. så nu har vi flere gode arbejdspladser i arkivet. Kirsten søgte. Arkivrådet har også været særdeles velvillige over for os. De betaler årsabonnement i SLA. Vi fik penge til en PC og nu sidst fik vi penge til en affugter, fordi der var så fugtigt og muggent i brandrummet, det er hjulpet godt.

Arkivet har haft 2 gange ”Før og nu billeder” i Folkebladet. ”Madlejren” og ”Campingpladsen”.

Den 16. september havde vi årets byvandring, og det foregik i kirken og på kirkegården og sammenkomst i Borgerhuset.

Arkivet havde ikke lavet særlig udstilling på arkivernes dag den 11. november, der var åbent, og der kom nogle gæster som til almindelig åbningsdag. Vi har prøvet et år, men det er ligesom bedst hos os i marts måned.
Vi har haft en del henvendelser fra folk, der søgte oplysninger af forskellig art. Det er fint.

Arkivet har modtaget forskellige arkivalier i løbet af året, og det er vi meget taknemmelige for.

Vi arbejder i arkivet hver onsdag formiddag fra kl. 9 og frem. Den 3. mandag i måneden holder vi møde, og her er åbent første lørdag i hver måned kl. 9.30 til 11.30
Stor tak til medarbejderne i arkivet Jeg synes, vi har fundet en god rytme og god arbejdsfordeling.

Regnskab
Kasserer Kirsten Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 8038 kr. Fra bevillingen fra Velux Fonden resterer der at blive anvendt 8800 kr. øremærket til IT udstyr og kursusdeltagelse. Reelt er der derfor et underskud på driften på 762 kr. Påpasselighed er således fortsat nødvendig.

Driftsgruppens sammensætning
Anne Hansen, formand. Bent Kristensen, næstformand. Kirsten Rasmussen, kasserer. Helle Blume Andreasen. Bente Larsen.

Revisorer
Hans Larsen og Karl Åge Larsen

Billeder fra dagen

Udstillingen