Indlæg til Folkebladet, august 2017 Helnæs skole

Helnæs skole til Folkebladet aug. 2017

Hovedbygningen på Helnæs skole blev opført 1853. På 120 år var der kun 3 førstelærere med hver 40 års lærergerning ved Helnæs skole.

Bygningerne fungerede som folkeskole indtil ferien 1990, i mellemtiden, 1962, blev der tilbygget en fløj med faglokaler.

I 1993 tog skoleleder Thomas Bruun initiativ til at oprette en historisk/poetisk folkehøjskole i lokalerne. Senere blev det med særlig fokus på kunst. Højskolen virkede til 2012, hvor den lukkede 27. august p. g. a. svigtende elevtal.

Senere skete det glædelige, at Arlafonden købte bygningerne, indrettede og åbnede en Madlejr i 2014. Den fungerer på bedste vis. Hver uge kommer der 2 6/7 klasser fra alle egne af landet og lærer om sund og fornuftig madlavning.

Det gamle billede er fra 1931.

Det nye billede er Madlejren 2017.

Anne Hansen

Helnæs Lokalarkiv

Indlæg til Folkebladet, 21. november 2017

Campingpladsen på Helnæs

Campingpladsen på Helnæs blev etableret i 1959 på Strandbakken af Alfred Pedersen. På billedet fra 1910 ses hans forældre og ældste søster. Huset blev bygget i 1906 og tjente som bolig for familien, der drev landbrug på det areal, der nu rummer campingpladsen og som skråner ned mod stranden med den bedste udsigt til Helnæsbugten og Horne Land. Senere blev huset forlænget med et ekstra vinduesfag og bagbygning som bolig for et ældre familiemedlem.

Alfred Pedersen solgte pladsen i 1977 og havde da udnyttet og opført bygninger til såvel ophold som service for pladsens gæster. Siden da har pladsen haft flere ejere, der alle har sat sit præg på bygninger og pladsindretning med blandt andet feriehytter.

Den oprindelige bolig indgår fortsat i den seneste omstrukturering af bygningsmassen og generelle modernisering af pladsen.

Bente Larsen og Kirsten Rasmussen
Foto nubillede: Helle Blume

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv

 

Strandbakken 21, 1910
Strandbakken 21, Campingpladsen 2017