Byvandring 2019

Byvandring 7. september 2019 kl. 14.00 ved Helnæs fyr
Anne Hansens gennemgang af turen

Helnæs fyr bygget år 1900

Anders Lindskog fortæller om fyret. Interessede kan komme op i fyret.

Fyrpasserbolig, nu sommerhus og ejet af Søren Etlefsen

Stop ved Asserhøjgaard:    Alle gårde på Lindhoved er udstykket fra gårde i Helnæs by.

Vestergaard, er udskiftet fra Lindegaard i 1869. 2 brødre, Jørgen og Lars får derved hver sin gaard. Niels Storm var gift med Maren Kirstine fra Stenbækgaard. Datteren, Else g. m. Jens Kristian Hansen havde gården i mange år. Nuværende ejer er Elses nevø, Jørgen Storm.

Lindhovedgaard og Asserhøjgaard er udskiftet fra Dalgaard i 1855. En datter får Dalsgård, og der bygges 2   nye gårde – næsten ens til 2 af sønnerne, Hans Jakob og Jørgen, der blev trukket lod om hvilken, de hver især skulle ha´. Hans Jakob fik Asserhøjgård, og Lars fik Lindhovedgård.

På Lindhovedgård blev en datter fra Søgård kone i 1890, og i 1933 er det en datter fra gården, der gifter sig med en fra Abkjeldgård og får skøde på Lindhovedgård. 1957 købte tømrermester Svend Storm, København, gården og forpagtede den ud til Didde og Egon Andersen, der drev gården som almindeligt landbrug. Senere boede Hans Carlsen til leje, Derefter Dan og Hanne. Ole og Merry købte og drev gården og byggede en svinestald. 1987 købte Jørgen Storm gården, deres søn Janus bor der nu. Nyt! 2019 har familien byttet bolig, så Jørgen og Lene bor på Lindhovedgård og Janus på Vestergård.

Asserhøjgård en datter (Susanne) fra kroen blev kone på gården 1902. Ældste søn Harald gift med datter fra Søgård overtog gården 1944. Deres søn Knud Erik og Bodil fik gården 1969. Sønnen Henning og Maybrit overtog gården i 1996 og er nuværende ejere.

Marianne Therps ejendom er udstykket fra Nygaard. En søn derfra Jens Esbensen gift med Karen, byggede ejendommen, de havde ingen børn, forskellige ejere har boet der siden. På et tidspunkt en tolderopsynsmand med landbrug. I 1959 ejede Kristian Christoffersen stedet og havde husbe-styrerinde Martha Jørgensen. Marianne købte ejendommen i 1987 af Kristoffersens søster.
Alleen er plantet i 1910.

Stenbækgaard 1882, firelænget gård udstykket fra Kildegaard. En søn Esben Hansen får den nye gård og en datter får Kildegård. Esbens kone var fra Baunehøjgård.
1914, Næste generation var Simon Hansen, hans kone Hansine var fra Bøgeskovgård. De får 12 børn. Sønnen Poul overtager gården 1954, han blev 1962 gift med Rita fra Tåsinge. Gården brændte, der var halmfyr, stuehuset blev reddet. Poul byggede lade og stald op igen. Solgte senere gården til Jørgen Rasmussen. Årstal? Sønnen Thomas har overtaget ejendommen og bor der.

Højbo ? Bygget til huset flere gange. Vognmand Hans Jacobsen har boet der med sine lastbiler, han blev syg og byggede hus og flyttede til Helnæs byvej. (Jørgen Jepsens hus). Ditte og Egon drev landbrug der. Knud Erik og Bodil har boet der. Else og Jens Kristian boede der, da de solgte Vestergård. Nuværende ejer Bente Heines. På er tidspunkt var der mange børn, der var en stor dobbeltseng i huset, der lå børnene som i en sardindåse – skiftevis hoved og ben i enderne.

Nr. 15. Aftægtsbolig til Stenbækgaard, bygget i 1950erne. Sidste fyrmester boede der som pensionist. Nu hans søns sommerhus

Fristedlund
En datter Karen fra Stenbækgård blev gift med kontrolassistent Ejnar Sørensen. De fik jord fra Stenbækgård og byggede statshusmandsstedet, drev landbrug kørte mælketur, blev sognerådsformand her på Helnæs – den sidste.  Anders og Jonna boede der et stykke tid. Senere boede Kurt Poulsen med kvæg.  Nuværende beboere Bo og Lone Schram. Lone har haft Webforretning i hjemmet.

Højgaard
Er udskiftet fra Gl. Ellebækgård 1870. En søn Niels Simonsen (g. m. datter fra Kildegård) bygger gården, de får 10 børn.
1913 overtager sønnen Hans Jørgen Simonsen gården, Han dør ca. 1950, derefter får søsteren Stine Simonsen skøde på ejendommen. Hun er ugift. Hun havde bestyrer Verner Stoubæk til at passe bedriften. Han og familien boede i ”Hytten”. Ca. 1964 er næste ejer cand. Pharm. Å. Baumgarden, Nørre Åby. Han solgte 1967 gården til Torben Fonnesbeck. Ulykkeligvis brændte gården 1969. Han byggede gården op igen og drev den til 1979, hvor han solgte den til Jørgen Rasmussen.

Nedergaard (en halvgård)
Ikke udskiftet er oprettet af Niels Banner Frederiksgave 1666. På et tidspunkt bor der en Thor Pedersen (thors banke). I 1894 købte Ellens farfar Peder Rasmussen Nørregård fra Dreslette gården.
Sønnen Adolph Nørregård får skøde på gården 1916. Datteren Ellen gift med Anker Andersen overtog gården 1958, og hun ejer den endnu. Adolph købte hus og flyttede til Helnæs byvej. (Anne Dorte og Elans hus).

Halvgård
Ligesom Nedergård fra 1666, firelænget gårdsplads. Først i 1900tallet boede Karoline og Hans Nielsen der, manden var også hjemmeslagter. Deres søn Ejnar ”slagter”Nielsen g. m. Åse overtog ejendommen 1953, der var 2 lejligheder i huset. Karoline boede i højre side af stuehuset. Jens Hansen, Søgård, købte ejendommen af Ejnar 1980. Stuehuset var udlejningsbolig indtil  Peter og Laila flyttede ind i 1990. Lene Runge og Andreas Schnalke købte bygningerne og flyttede ind 1999.

 

Karolines hjørne
Karoline (af finere familie) var gift med vejmand Hans Jensen, som desværre døde mens de havde 2 mindreårige drenge, så hun måtte gå på arbejde for at tjene til livets ophold. Hun græd, da hun mødte på arbejde på kroen første gang. Ellen Nørregård gik somme tider hen og fyrede op i kakkelovnen, så der var lunt, når hun kom hjem.

Oskar og Marie (fhv. fodermesterpar på Bøgeskovgaard) har boet der en del år. Nu sommerhus.

Anne Hansen